Hukuki Tercüme


T.C. ve uluslararası hukuk konusunda uzman hukukçu tercümanlarımız tarafından verilen hizmetimizdir. Hukuki yazışmalar, mahkeme kararları, patent işlemleri, vekaletname, kanun ve yönetmelikler vb. hukuki konulardaki tercüme çalışmaları bu kapsamada ele alınır.Kanun ve Yönetmelikler,İhale evrakları, Hukuki yazışmalar, İş teklifleri, Patent başvuru evrakları vb.. belgelerin tercüme edilmesi işlemidir.
Hizmet Verdiğimiz Hukuki Tercüme Konularımız.

 • Özel Hukuk
 • Kamu Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • İş Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Borçlar Hukuku
 • Uluslararası Hukuk
 • Tahkim Hukuku
 • Vekâletnameler
 • Taahhütnameler
 • Mahkeme Kararları
 • Kanun ve Yönetmelikler
 • Tüzükler
 • İş Sözleşmeleri
 • Toplu İş Sözleşmeleri
 • Yerli ve Yabancı Mevzuat
 • AB Mevzuatı
 • Fikri Sınai Haklar Mahkemeleri
 • Aile Mahkemeleri
 • Sulh Hukuk Mahkemeleri
 • Asliye Hukuk Mahkemeleri
 • Asliye Ticaret Mahkemeleri
 • İş Mahkemeleri
 • İcra Mahkemeleri
 • Tüketici Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Trafik Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Mahkemeleri
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri

 • To Top