Reklam Tercümesi


Her konuda ve dilde reklam metni, reklam broşürü, sunum çalışmaları reklam katalogu, Reklam filmi deşifresi, reklam CD’si, DVD’si alt yazıları, gazetelerdeki reklam ilanları v.b. konularda verdiğimiz tercüme hizmetimizdir.

Gerekli olduğunda reklam, grafik çalışmaları konularında hizmet vermekteyiz. Kitap katalog ve broşürlerin, sayfa yapısını koruyacak şekilde tercümeleri; Yerleştirme işlemleri, hedeflenen dile tercüme edilmesini istediğiniz, resimli, şekilli, kitap katalog ve broşürleriniz, orijinal sayfadan scanner ile tarayarak veya bize ulaştıracağınız orijinal pdf dosya kayıtlarından, bire bir tercüme edilerek word, pdf formatında kaydedilerek sizlere sunulur.


To Top