Resmi Belge Tercümeleri


Aşağıdaki belgelerin tercümeleri matbu olarak ofisimizde yapılmaktadır.
• Bilanço tercümesi
• Gelir Tablosu
• Nakit Akım Tablosu
• Evlenme Cüzdanı
• Nüfus Cüzdanı
• Nüfus Kayıt Örneği
• Nüfus Formül A
• Nüfus Formül B
• Aile Cüzdanı
• Adli Sicil Kaydı
• Sicil Tasdiknamesi
• Vergi Borcu
• Araç Ruhsatı
• Aylık Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosu
• ABD FDA Formu
• İkametgah İlmuhaberi
• Kurumlar Vergisi Beyannamesi
• Müteahhitlik Karnesi
• Oda Sicil Kayıt Sureti
• SSK Bordrosu
• SSK Prim Borcu
• Tahakkuk Fişi
• Vergi Levhası
• Terhis Belgesi
• Ticaret Belgesi
• Apostil (Tasdik Şerhi)
• Ustalık Belgesi
• Uzmanlık Belgesi
• Yeterlik Belgesi
• ATR Belgesi
• Gümrük Beyannamesi
• Kapasite Raporu
• Tapu Senedi
• TÜRKAK Belgesi
• Üniversite diploması
• İller Bankası İş Deneyim Belgesi
• Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İş Deneyim Belgesi
• Devlet Su İşleri İş Deneyim Belgesi
• Karayolları Genel Müdürlüğü İş Deneyim Belgesi
• ASKİ İş Deneyim Belgesi
• İSKİ İş Deneyim Belgesi
• İş Durum Belgesi
• İş Yönetim Belgesi
• İş Denetim Belgesi
• Anahtar Teknik Personel Taahhütnamesi
• Trafik Tescil Belgesi
• ASO Faaliyet Belgesi
• ATO İflas ve Konkordato Belgesi
• ATO İhale Durum Belgesi
• ATO İnşaat Müteahhitleri Sicil Raporu
• ATO Levhası
• Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Hakediş Raporu
• Devlet Su İşleri Hakediş Raporu
• İller Bankası Hakediş Raporu
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hakediş Raporu
• İşyeri Açma İzin Belgesi
• Doğum Kayıt Örneği Formül A
• Evlilik Cüzdanı
• Evlilik Kayıt Sureti Formül B
• Gıda Üretim İzin Belgesi
• TSE Üretimde Yeterlilik Belgesi
• TSE Hizmet Yeterliliği Belgesi
• TSE Belgesi
• Gömme İzin Kağıdı
• Gümrük Beyannamesi
• IATA Akreditasyon Belgesi
• İdari Şartnamede İstenen Yeminli Beyan
• IQNET Sertifikası
• BSI Sertifikası
• TÜV Sertifikası
• DNV Sertifikası
• R Onay Sertifikası
• R Tescil Sertifikası
• Evliliğe Mani Olmadığına Dair Belge
• İstanbul Sicil Belgesi
• İTO Faaliyet Belgesi
• Ölüm Belgesi
• Mezuniyet Belgesi
• KDV Muafiyet Belgesi
• Kesin Süreli Çalışma İzin Belgesi
• Konşimento
• Konut Kira Kontratosu
• KOSGEB Analiz ve Test Raporu
• Lise Diploması
• Üniversite Diploması
• İlkokul Diploması
• Makine Operatörlük Belgesi
• Menşe Şehadetnamesi
• Re-export İzin Belgesi
• SSK Tahakkuk Fişi
• TEİAŞ Protokolü
• TOEFL Sonuç Belgesi
• ÖSS Sonuç Belgesi
• TSE İmalat Sahası Muayene Raporu
• TÜRMOB YMM Faaliyet Belgesi
• TÜRMOB YMM Mali Müşavirlik Ruhsatı
• TÜRMOB YMM Tasdik Sözleşmesi
• Yapı Kullanma İzin Belgesi
• Yapı Ruhsatı
• Yerli Malı Belgesi
• Askerlik Terhis Belgesi
• Hermes Kredi Anlaşması
• Hazine Müsteşarlığı ile Off-Shore Bankalar Arasında İmzalanan Kredi Anlaşmaları
• Societe Generale Kredi Anlaşması
• Calyon Kredi Anlaşması
• Kredi İndikatif Kayıt ve Koşullar Tercümesi
• Pasaport


To Top