Ticari Tercüme


Bu tercüme hizmetimizde, ticari dökümanlar, sözleşmeler, teklifler,bankacılık, finans işlemleri, ihaleler, uluslararası taahhütler yapılmaktadır.
Hizmet Verdiğimiz Ticari Tercüme Konularımız

 • Uluslararası Ticaret
 • Finans
 • Sigortacılık
 • Bankacılık
 • Perakendecilik
 • Muhasebe
 • Gayrimenkul Yönetimi
 • Ulaştırma ve Taşımacılık
 • Denetleme
 • Turizm
 • Sözleşmeler
 • Raporlar
 • Patentler
 • İhale Evrakları
 • Kuruluş Evrakları
 • Fizibiliteler
 • Tutanaklar
 • Şartnameler
 • Teklifler
 • Araştırmalar
 • Faaliyet Raporları
 • Faturalar, İrsaliyeler, Konşimentolar
 • Yetki ve İzin Belgeleri
 • Anketler
 • Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Belgeleri
 • Akreditifler
 • Sigorta Poliçeleri
 • Ticaret Sicil Gazeteleri
 • Leasing Sözleşmeleri
 • Factoring Sözleşmeleri
 • Kredi Sözleşmeleri

 • To Top